ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္

File Name: ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္
Duration: 5:1 Minitues
View:: 14727
Definition: sd
Published: 2014-03-05 01:13:17
Uploader: Ethnic Ptv
ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႔နယ္မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး (CNF) နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခန္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ အရင္က ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ကို CNF အပစ္ရပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဆိုၿပီး က်င္းပခြင့္ ရခဲ့တာပါ။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ထူးျခားမႈေတြ ဘာေတြရွိလာခဲ့သလဲ။ အနာဂတ္အတြက္ CNFက ဘာေတြ ရည္မွန္းထားလဲ ဆိုတာ ဒီတပါတ္ တိုင္းရင္းရႈေထာင့္ အစီအစဥ္က တင္ျပထားပါတယ္။

Related Videos

Related Tags

ခ်င္း | ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး | တိုင္းရင္း ရႈေထာင့္ |

TubeLoad.Net © 2016-18.